СофтПрес Бонуси

https://bonusi.soft-press.com/?homescreen=1
Слушайте аудио бонусите към книгите на СофтПрес оттук. Изтегляне на допълнителните PDF файлове.
Added 3 months ago, Updated 19 hours ago

Lighthouse 100

WebPageTest

PageSpeed Insights

MANIFEST

{
 "name": "СофтПрес Бонуси",
 "short_name": "Бонуси",
 "start_url": "/?homescreen=1",
 "display": "standalone",
 "theme_color": "#98161C",
 "background_color": "#98161C",
 "icons": [
  {
   "src": "images/manifest/icon-48x48.png",
   "sizes": "48x48",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/icon-72x72.png",
   "sizes": "72x72",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/icon-96x96.png",
   "sizes": "96x96",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/icon-144x144.png",
   "sizes": "144x144",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/icon-192x192.png",
   "sizes": "192x192",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square71x71Logo.scale-400.png",
   "sizes": "284x284",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square71x71Logo.scale-200.png",
   "sizes": "142x142",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square71x71Logo.scale-100.png",
   "sizes": "71x71",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square71x71Logo.scale-150.png",
   "sizes": "107x107",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square71x71Logo.scale-125.png",
   "sizes": "89x89",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square150x150Logo.scale-400.png",
   "sizes": "600x600",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square150x150Logo.scale-200.png",
   "sizes": "300x300",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square150x150Logo.scale-100.png",
   "sizes": "150x150",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square150x150Logo.scale-150.png",
   "sizes": "225x225",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square150x150Logo.scale-125.png",
   "sizes": "188x188",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square310x310Logo.scale-400.png",
   "sizes": "1240x1240",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square310x310Logo.scale-200.png",
   "sizes": "620x620",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square310x310Logo.scale-100.png",
   "sizes": "310x310",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square310x310Logo.scale-150.png",
   "sizes": "465x465",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square310x310Logo.scale-125.png",
   "sizes": "388x388",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square44x44Logo.scale-400.png",
   "sizes": "176x176",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square44x44Logo.scale-200.png",
   "sizes": "88x88",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square44x44Logo.scale-100.png",
   "sizes": "44x44",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square44x44Logo.scale-150.png",
   "sizes": "66x66",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square44x44Logo.scale-125.png",
   "sizes": "55x55",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square44x44Logo.targetsize-256.png",
   "sizes": "256x256",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square44x44Logo.targetsize-48.png",
   "sizes": "48x48",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square44x44Logo.targetsize-24.png",
   "sizes": "24x24",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square44x44Logo.targetsize-16.png",
   "sizes": "16x16",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square44x44Logo.targetsize-256_altform-unplated.png",
   "sizes": "256x256",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square44x44Logo.targetsize-48_altform-unplated.png",
   "sizes": "48x48",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square44x44Logo.targetsize-24_altform-unplated.png",
   "sizes": "24x24",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/Square44x44Logo.targetsize-16_altform-unplated.png",
   "sizes": "16x16",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/StoreLogo.scale-400.png",
   "sizes": "200x200",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/StoreLogo.scale-200.png",
   "sizes": "100x100",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/StoreLogo.scale-150.png",
   "sizes": "75x75",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/StoreLogo.scale-125.png",
   "sizes": "63x63",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/StoreLogo.scale-100.png",
   "sizes": "50x50",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/windows10/StoreLogo.png",
   "sizes": "50x50",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "images/manifest/icon-512x512.png",
   "sizes": "512x512",
   "type": "image/png"
  }
 ],
 "description": "Слушайте аудио бонусите към книгите на СофтПрес оттук. Изтегляне на допълнителните PDF файлове."
}