AirMap.ga

https://airmap.ga/offline.html
Чистота на въздуха в България – карта на живо. Карта с показатели PM 10 и PM 2.5 за количеството фини прахови частици (ФПЧ) във въздуха.
Added 7 months ago, Updated 15 hours ago

Lighthouse 73

WebPageTest

PageSpeed Insights

MANIFEST

{
 "name": "AirMap.ga",
 "short_name": "AirMap",
 "description": "Чистота на въздуха в България – карта на живо. Карта с показатели PM 10 и PM 2.5 за количеството фини прахови частици (ФПЧ) във въздуха.",
 "start_url": "offline.html",
 "icons": [
  {
   "src": "img/icon256.png",
   "sizes": "256x256",
   "type": "image/png"
  },
  {
   "src": "img/icon512.png",
   "sizes": "512x512",
   "type": "image/png"
  }
 ],
 "theme_color": "#2962FF",
 "background_color": "#FFFFFF",
 "display": "standalone"
}